Toplam 387 konuya 2543 yorum yazıldı.
KOBİ'ler KVKK İle İlgili Hangi Düzenlemeleri Yapmalı?

Kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK) verilerin kimler tarafından, hangi amaç için kullanılacağının belirlenmesini düzenliyor. Bu işlemler, anayasanın özel hayatın gizliliğini düzenleyen maddelerine göre düzenlenmektedir. Bilimp.com sitesi üzerinden hizmet veren firma, çok sayıda bilişim hizmetlerinde, yazılım araçları ve iletişim sistemlerinde verilerin güvenliği ve KVKK’ya uyumlu şekilde yönetilmesini sağlıyor. Kobi’ler, hizmet verdikleri sektörlerde, tüm çalışan ve müşterilerinin bilgi güvenliklerini sağlamak zorundadır. Bunu sağlamak için lisanslı yazılım programları kullanmalı ve kişisel bilgileri üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamalıdır.Veri SorumlularıKurumlarda, kişisel bilgilerin güvenliğini ve tüm verilerin güvenliğini sağlamak için veri sorumluları bulunmaktadır. Verbis nedir, veri sorumluları sicili yani kişisel verileri işleyen tüzel ve gerçek kişilerin, kişisel tüm verilerini işlemeye başlamadan, kaydolmaları gereken, işleyecekleri verileri kategorilere göre giriş yapacakları, kayıt sistemidir. Kobi’ler kişisel verilerin korunması için hem insan kaynakları hem de bilişim sistemleri olarak düzenlemeler yapmalıdır. İnsan kaynakları olarak, veri girişi yapacak kişilerin, veri sorumluları sicil bilgi sistemi kayıt sistemine kayıt olmalarını ve ilgili yönetmeliğe göre veri girişi yapmalarını sağlıyorlar.

Bilgi Güvenliği YönetimiKobi’ler başarılı ve güvenli hizmet verebilmek için öncelikle kişisel verileri koruma sistemlerini geliştirmelidir. Bilimp.com sitesinde, kişisel verilerin korunabilmesi ve güvenli veri girişlerinin sağlanması için neler yapabileceğinizi sizlere anlatıyorlar. Kobi’ler oluşturacakları, süreç yönetim organizasyonu ile veri envanteri oluşturma, doküman yönetimi, çeşitli eğitim planlamaları, iz takibi ve yetkilendirme, uyumluluk süreçlerinin işletilmesini sağlayabiliyorlar. Bilimp firması, kobilere destek vererek gerekli düzenleme aşamalarını belirleme ve yönetme konusunda yardımcı oluyorlar.

Düzenlemelerin Sağladığı FaydalarBilimp tüm kamu ve özel kuruluşlara veri güvenliği ve kişisel verilerin korunması kanunu kapsamındaki düzenlemeleri ile birçok fayda sağlıyor. Kobi’lerde, kurumsal hafıza oluşumunu, şeffaf ve disiplinli bir yönetimi, yönetimi personelin katımını ve herkese yasal yükümlülükler sağlıyor. İletişim sorunlarını ortadan kaldırıyor, zaman ve yazılım lisans maliyetlerini, gelecek olan şikayetleri azaltıyor. Yasal düzenlemeler ile iş kalitesini, kurum imajını, memnuniyet bildirimlerini artırmaktadır. En önemli faydalarından birisi bilgi kayıplarından, iş kaybından, çeşitli idari cezalardan kurumu korumasıdır.Kimleri Kapsar?Kişisel verileri korumu kanunu, hak ehliyeti bulunan gerçek ve tüzel kişiliklerin tümünü kapsamaktadır. Kişi ve kurumlar, kanunla belirlenen usul ve esaslara uymak zorundadır. Amaç, kişisel bilgileri koruma altına alarak, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesini önlemek, milli güvenliği sağlamaktır. Bilimp yönetin sistemleri ile tüm sektörlerde, müşteri memnuniyeti sağlanmaya çalışılmaktadır. KVKK kapsamında, hem çalışanların hem de müşterilerin her türlü bilgisinin güven altında tutulması firmanın kalitesini artıracaktır. Kobi’ler KVKK ile ilgili yapacakları düzenlemeler arasında, veri güvenliğinin sağlanması için sistem ağları güvenliği, lisanslı yazılımlar kullanılması ve veri girişi yapacak kişilerin özel sistemlere dahil olmasını sağlamak bulunmaktadır. Bu düzenlemeler yapıldığında, tüm veri güvenliği sağlanmış olacaktır. Kaynak : Bilimp
Yorumlar

Buraya henüz hiç yorum yazılmamış...

Yorum Yaz