Toplam 379 konuya 2485 yorum yazıldı.
KVKK Aydınlatma Metni Örneğinde Nelere Dikkat Edilmesi Gerekiyor?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, yapılacak olan işlemlerle ilgili aydınlatma metni hazırlanma yükümlülüğü getiriyor. Aydınlatma metninde, bilgilendirme, kişisel verilerin işlenmesi, veri sorumlusu, verilerin işlenme nedeni, verilenin hangi amaçla kimlere aktarılabileceği, hukuki dayanaklar gibi çeşitli bilgilere yer verilmesi gerekiyor.Bilimp.com geliştirmiş olduğu KVKK yazılımı için aydınlatma metni örneğinde dikkat edilmesi gerekilen konular hakkında bilgilendirmeler yapıyor ve özel araçlar sunuyor. Dikkat edilmesi gerekenler arasında, yapılacak olan veri işleme işlemlerinin hangi amaçla yapılacağı ve veri girişini yapacak olan kişilerin yeterlilik durumlarına yer verilip verilmediği yer alıyor. Aydınlatma metni hazırlanmadan veri giriş işlemlerine başlanmamalıdır.

Avrupa Birliği Kişisel Verilerin GüvenliğiKişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili işlemler yapılmaya başlandığında, GDPR nedir sorusu ile karşılaşabilirsiniz. Genel Veri Koruma Regülasyonu (General Data Protection Regulation) Avrupa Birliği vatandaşlarının tüm Avrupa ülkelerinde kişisel verilerinin gizlilik ilkesine göre korunmasıdır. Bilimp tarafından geliştirilmiş olan yeni nesil KVKK yazılımları, tüm firmalara bunu sağlıyor. Avrupa Birliği oluşturmuş olduğu hukuki normlar ile özel hayatın gizliliği için kişisel verilerin korunmasına önem veriyor.Veri SorumlularıKVKK yazılımlarında, Verbis kaydı terimleri ile karşılaşırsınız. Veri sorumluları sicil bilgi sistemi, veri girişi yapacak olan kişinin, işleme başlamadan önce sisteme kendi kaydını oluşturmasını sağlayan bir sistemdir.Bilimp, KVKK yazılımlarında veri sorumlusu yönetici giriş butonu bulunmaktadır. Sorumlu kişi bu bölümdeki başvuru formunu doldurarak, başvurunun kurum tarafından onaylanmasını ve kendisine kullanıcı şifresi oluşturması gerekir. Kurum tarafından onay yapıldıktan sonra, veri girişi yapma, irtibat kişisi atama, bildirimleri görüntüleme, sicil kayıtlarını düzenleme işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Kişisel verilerin güvenliği açısından Verbis sorumlusunun belirlenmesi çok önemlidir. Envanterin OluşturulmasıGeliştirilmiş olan KVKK yazılımları ile özel ve kamu tüm kurumlar, bulundukları alanla ilgili veri envanteri oluşturmaya başlarlar.

Bilimp.com tarafından geliştirilmiş olan sistem yazılımları ile kişisel verileri daha kolay koruma altında tutabileceksiniz. Hangi yazılımın kullanılacağı, veri girişi yapacak kişilerin belirlenmesi ve yetkilendirilmesi, veri envanterlerinin içeriklerinin belirlenmesi ve depolama alanlarının belirlenmesi önemli işlem aşamalarındandır.Envanterler oluşturulurken, bu verilere kimlerin hangi amaçlar için erişim yapabileceği belirlenmeli ve sadece yetkili kişilerin ulaşabilmesi sağlanmalıdır. Bunlar kontrollü ve kanuna uygun yapıldığında, özel hayatın gizliliği sağlanmış ve tüm kişisel veriler korunarak hukuka aykırı erişimler önlenmiş olacaktır.

Aydınlatma MetniKamu ve özel kuruluşlar, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında hukuka uygun veri girişlerinin yapılmasını sağlamalıdır. KVKK aydınlatma metni örneği ile neleri öğrenebileceğinizi ve neler yapabileceğinizi görebilirsiniz. Bu metin sayesinde, verilerin işlenip işlenmediğini, işlenen verilerle ilgili bilgi talep etme, veri işlemenin amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığını ve kullanılma durumunu, verilerin aktarıldığı 3. Kişilere ait bilgileri öğrenebiliyorsunuz. KVKK’nın ilgili maddeleri ile aydınlatma metni içerikleri ve neler yapılabileceği belirlenmiştir.
Yorumlar

Buraya henüz hiç yorum yazılmamış...

Yorum Yaz