Php Max ve Min Fonksiyonları

Php Max ve Min Fonksiyonları PHP de bu dersimizde en büyük ve en küçük sayıyı bulan max ve min i görecez.Mesela bir arrayımız var bu arraydan en büyük değere sahip elemanı seçeriz yada en düşük olanı. En büyük elemanı seçmek için bir örnek yapalım $sayilar=array(“50.2″,”25″,”50.8″,”10”); $enbuyuk=max($sayilar); echo $enbuyuk; Ekrana 50.8 yazacaktır. En küçüğünü bulmamız gerekir…

Yavuz Selim

Yavuz selim